Regulamin

Puchar i Mistrzostwa Kite Ligi PZKite

1. PRZEPISY
1.1. Zawody są przeprowadzane zgodnie z:
a. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024 (PRŻ)
b. Przepisy Klasowe TTR IKA,
c. Przepisami Rozgrywania TTRacing
d. Kodeksem Postępowania PZKite,
e. Zawiadomieniem o Zawodach (ZoZ)
f. Instrukcją Żeglugi (IŻ).
1.2. Przepisy IKA i WS – www.twintipracing.com
Przepisy PZKite – www.pskite.pl zakładka „Zawody / Przepisy”
1.3. Zawiadomienie o Zawodach oraz Instrukcja Żeglugi mogą zawierać dodatkowe
przepisy. Oba dokumenty mają być wywieszone na ONB (oficjalna tablica ogłoszeń) podczas zawodów.
1.4. Instrukcja Żeglugi jest nadrzędnym zbiorem przepisów.

2 læs her. SPRZĘT
Sprzęt zgodny z przepisami klasowymi IKA dla TT Racing – dopuszczone jedna deska i maksymalnie 4 latawce.
a. deska – dwukierunkowa typu „Twintip”. Maksymalna długość 1710mm, maksymalna szerokość 510mm, maksymalna grubość 25mm, minimalna szerokość 150mm.
b. statecznik – maksymalna wysokość 60mm, długość 130mm. Maksymalnie 4 stateczniki i znajdujące się blisko tipów deski (nie mogą znajdować się w środkowych 30% długości kadłuba). Nie dopuszczane są chowane stateczniki, miecze oraz inne wystające części podwodne.
c. latawce:
– dopuszczone są jedynie latawce dmuchane,
– przedział rozmiarowy zgłoszonych latawców: 15m i większy, 11m – 15m,
mniejszy niż 11m, mniejszy niż 9m.
– dla zawodników w kategorii U 19 i młodszych w przypadku silnego wiatru (powyżej 20 knt) dopuszczalny jest dodatkowy latawiec ,,Safety size” równy/mniejszy niż 7m
d. drążek sterowy – musi posiadać system bezpieczeństwa neutralizujący latawiec (tzw. flag out), możliwość regulowania mocą latawca oraz system tzw Push Quick Release czyli odpięcie od latawca poprzez pchnięcie zrywki od siebie.

3. FORMAT WYŚCIGÓW, TRASY I PROCEDURA STARTOWA
3.1. Rozgrywane są wyścigi floty na trasach pod wiatrem i z wiatrem oraz trasy w półwietrze (slalom, slalom z wiatrem) – załącznik 1.
3.2. Zawiadomienie o Zawodach powinno zawierać możliwe trasy do wyboru.
3.3. Instrukcja Żeglugi wskazuje, które z powyższych tras zostaną użyte podczas zawodów.
3.4. Procedura startowa 3-2-1-0.

4. LIMITY CZASOWE:
4.1. Limit czasowy do pierwszego znaku dla pierwszego zawodnika wynosi 5 minut.
4.2. Limit czasowy wyścigu wynosi 20 minut.
4.3. Planowany czas do mety dla pierwszego zawodnika wynosi 7 minut.
4.4. Limit czasu ukończenia wyścigu wynosi 10 minut po pierwszym zawodniku na mecie.
4.5. Wymagana jest przerwa trwająca minimum 10 minut pomiędzy seriami.
Przerwa liczona jest od czasu zamknięcia mety.

5. LICZBA WYŚCIGÓW
5.1. Nie więcej niż 5 wyścigów w każdej flocie.
5.2. Nie więcej niż 3 wyścigi mogą być rozgrywane w jednej serii.

6. PRĘDKOŚĆ WIATRU I PRZERWANIE WYSCIGU
6.1. Wyścig nie może być rozpoczęty w średnim wietrze słabszym niż 10 węzłów występującym na linii startu zmierzonym podczas ostatnich 2 minut procedury startowej
6.2. W pierwszej połowie pierwszego halsu na wiatr Komisja Regatowa może przerwać wyścig w przypadku dużej i trwałej zmiana wiatru (ponad 25 stopni). Po tym czasie Komisja Regatowa kontynuuje wyścig.
6.3. Osłabnięcie wiatru.
a. Komisja Regatowa może przerwać wyścig, gdy jest mało prawdopodobne, aby prowadzący zmieścił się w limitach czasowych, nawet jeśli siła wiatru miałaby się zwiększyć.
b. im prowadzący znajduje się w dalszych etapach wyścigu, tym mniej prawdopodobne jest przerwanie wyścigu.
c. po rozpoczęciu wyścigu Komisja Regatowa nie przerwie wyścigu tylko z powodu spadku średniej prędkości wiatru poniżej limitu.
d. Komisja Regatowa rozważy przerwanie wyścigu, jeśli nie jest w stanie bezpiecznie przeprowadzać wyścig lub znaczna część zawodników nie jest już w stanie się ścigać.

7. Punktacja
7.1. System Małych Punktów w wyścigach:
Miejsce
1
2
3
Każde następne
DNS / DNF / DNC / DSQ
Punkty
1
2
3
Dodać 1 punkt
Liczba zgłoszonych zawodników + 1

7.2. Ilość odrzucanych najgorszych wyników z rankingu (odrzutki):
Ilość wyścigów
1-3
4-6
7-10
11-15
16 i więcej
Ilość odrzuconych wyścigów
0
1
2
3
4

7.3. Remis punktowy po odrzuceniu najgorszych wyników rozstrzygany będzie w poniższy sposób. Wyniki zawodników remisujących powinny być uszeregowane w kolejności od najlepszego do najsłabszego. Pierwsza różnica wyników rozstrzygnie o zwycięstwie zawodnika z lepszym rezultatem (wyniki odrzucone nie będą brane pod uwagę). Jeśli remis pozostaje, do rozstrzygnięcia należy włączyć wyniki odrzucone. Jeśli remis pozostaje, wtedy remis będzie rozstrzygnięty na korzyść zawodnika, który wygrał ostatnią eliminację / wyścig.

8. PROGRAM ZAWODÓW
Przedstawiony jest w ZoZ. (Zawiadomienie o Zawodach)

9. KATEGORIE WIEKOWE
a) Juniorzy (Under 19) – poniżej 19 lat; urodzeni po 31.12.2002,
b) Juniorzy Młodsi (Under 17) – poniżej 17 lat; urodzeni po 31.12.2004,
c) Młodzicy (Under 15) – poniżej 15 lat; urodzeni po 31.12.2006,
d) Młodzicy (Under 13) – poniżej 13 lat; urodzeni po 31.12.2008,
e) Seniorzy (Over 18) – powyżej 18 lat; urodzeni przed 01.01.2003.

9.1. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4 zawodników, którzy wystartują zgodnie z Przepisami.
9.2. Dopuszczone jest łączenie dziewczyn i chłopców w kategoriach U17, U15 i U13 w celu utworzenia kategorii wiekowej. Wyniki tak stworzonej kategorii nie będą liczone do rankingu Pucharu Polski.
9.3. Kategoria U13 jest jednocześnie kategorią U15, U17 i U19. Kategoria U15 jest jednocześnie kategorią U17 i U19. Kategoria U17 jest jednocześnie kategorią U19.
9.4. Nie jest dopuszczony wspólny start kategorii O18 z U17, U15, U13.
9.5. Dozwolony jest wspólny start U13, U15 i U17.

10. BEZPIECZEŃSTWO
Wszyscy zawodnicy startują w kaskach oraz kamizelkach impaktowych lub kamizelkach wypornościowych. Lycry typu BoVest nie są akceptowane.

11. UBEZPIECZENIE
Zawodnicy startujący muszą posiadać ubezpieczenie OC.

12. WPISOWE, KAUCJA ZA KOSZULKĘ STARTOWĄ
Wysokość wpisowego i kaucji za koszulkę startową ustala organizator z założeniem maksymalnych opłat:
12.1 Koszt wpisowego do kategorii wiekowej U 19 – 50PLN,
12.2 Koszt wpisowego w kategorii open 100PLN,
12.3 Zwrotna kaucja za koszulkę 100PLN.

13. Termin zawodów
Planujemy rozegrać zawody w ciągu 1 dnia.
Szkoły otrzymują przed sezonem uzgodniony przedział czasowy na organizację zawodów (7 dni). W wyznaczonym przedziale czasowym, szkoły ogłoszą wstępnie, rozpoczęcie zawodów na 48h przed planowanym terminem. Na 24 h przed planowanym stratem należy ostatecznie potwierdzić termin zawodów.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decyduje Dyrektor Zawodów posługujący się w pierwszej kolejności IŻ a potem przepisami IKA.